Om E/F Enghave Centret

E/F Enghave Centret er opført i 1970’erne, oprindeligt som hotel. Hoteldriften blev dog hurtigt opgivet, på grund af oliekriserne. I stedet blev bygningen ændret til ejerlejligheder og erhverv.

I mange år blev bygningen kun vedligeholdt i mindre grad. Først omkring 2010 blev der taget fat på at renovere ejendommen. I første omgang blev de bærende betonkonstruktioner i stuen og på 1. sal ordnet.

Det var i forbindelse med dette arbejde, at bestyrelsen gjorde sig de første tanker om en mere gennemgribende renovering for at skabe et nyt og bedre E/F Enghave Centret. De tanker har ført til, at vi nu – i 2017 – står over for en gennemgribende renovering af facaderne på de to boligtårne.

Bestyrelsens ønske har været at udvide beboelsesarealerne i de enkelte lejligheder og samtidig klimasikre facaden med nye vinduer, døre og altaner. Indgangsdøre bliver også fornyet. Og vi får et 900 kvm. grønt tag, der fungerer som skybrudssikring, men også kan bruges som opholdsareal.

Københavns Kommune støtter projektet.

Boligtårne
2
Lejligheder
128
Erhverv
3
Tagterasse
1

Bestyrelsen

Kom i kontakt med os her